கூகிள் தேடலில் ஒரு தேடல்

ஒரு தளத்தைப் பற்றி அறிய அந்த தளத்திற்கு நீங்கள் செல்வது இயல்பு. ஆனால் அந்த தளத்தின் முகவரி சரியாக அறியாவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள்??

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கூகுள் தளத்திற்குச் சென்று அங்கே நீங்கள் தேடும் நிறுவனத்தின் பெயரையிட்டுத் தேடுக. இவ்வாறு தேடியதும் முதல் முடிவு அனேகம் நீங்கள் தேடும் நிறுவன தள முகவரியாக இருக்கும்.

சரி இப்போ அந்த நிறுவன தளத்தினுள் ஒரு தேடல் போட விரும்புகின்றீர்கள் ஆனால் அந்த தளத்திற்கு சென்று தேட விரும்மவல்லையா? கூகிளிலேயே தேட விருப்பமா? அதற்கு இப்போ கூகிள் வழிசமைத்துள்ளது.

null

கூகிள் தேடலின் புதிய விபரங்களை அறிய செல்லுங்கள்.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s