யாகூ தூதுவனில் emoticonsக்கு உயிரூட்ட

யாகூ தூதூவனின் Emoticons இப்போது ஒலியையும் வெளிப்படுத்தும் தன்மையுள்ளது என்பதை அறிவீர்களா?  (  – இது ஒரு பேய்ச் சிரிப்பை உதிர்க்கும்)

To try out the new emoticon audibles, click the audibles icon (the one with the lips on it) above the text box in your IM window (Yahoo! Messenger 8.1 or 9.0 only). Click the More Audibles button on the right, then “See All Audibles”. Then select “Emoticons” from the list.

யாகூ தூதுவன் வலைப்பதிவில் மேலதிக விபரங்களைக் காணுங்கள்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s